Необхідність та передумови запровадження інформаційних технологій обліку на підприємствах малого бізнесу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Смірнова, Н. В.
Смірнова, І. В.
Smirnova, N.
Smirnova, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ПУЕТ

Abstract

У сучасній інформаційній економіці все більше поширення набувають підприємства малого та середнього бізнесу, які залежать від інформаційних технологій не менше, ніж великі компанії і корпорації. В сучасних умовах господарювання важливим фактором підвищення ефективності господарської діяльності малих підприємств є підвищення рівня їх управління. Вдосконалення форм управління на малих підприємствах можливе за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, які допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати та реалізовувати управлінські рішення. До найбільш важливих питань, які доводиться вирішувати підприємствам малого бізнесу, відносяться задачі організації та забезпечення обліку. In a modern information economy, small and medium-sized businesses that depend on information technologies are increasingly widespread than large companies and corporations. In modern conditions of management an important factor in improving the efficiency of small enterprises is to increase their management. Improvement of management forms in small enterprises is possible with the use of modern information technologies that help the most effectively analyze, predict and implement managerial decisions. The most important issues that have to solve small business enterprises include organizations and accounting.

Description

Keywords

облік, інформаційні технології, малий бізнес, Accounting, Information Technology, Small business

Citation

Смірнова, Н. В. Необхідність та передумови запровадження інформаційних технологій обліку на підприємствах малого бізнесу : [підрозділ 3.14] / Н. В. Смірнова, І. В. Смірнова // Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій : монографія / Є. А. Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2021.– С. 211–223.