Система автономного енергозабезпечення на основі теплового насосу з живленням від фотоелектричної станції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-12

Authors

Виноградський, Сергій Сергійович
Vynohradskyi, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є дослідження можливості застосування сонячної електростанції для живлення теплового насосу в системі автономного енергозабезпечення. Результати проведеного в роботі аналізу основних переваг та недоліків систем автономного енергозабезпечення на основі теплових насосів та сонячних фотоелектричних станцій показали, що незважаючи на високий рівень початкових капіталовкладень, система з тепловим насосом та сонячною фотоелектростанцією на даний час є найбільш прийнятною в порівнянні з іншими типами систем автономного енергозабезпечення. Отримані в результаті розрахунку теплових навантажень об’єкту автономного енергозабезпечення результати показали можливість застосування в якості джерела теплової енергії теплового насосу з живленням від фотоелектростанції. Поведений конструктивний розрахунок системи автономного енергозабезпечення дав змогу визначити її склад. Так в якості джерела теплової енергії для задоволення опалення та гарячого водопостачання було обрано до встановлення два теплових насоси типу «розсіл-вода». The purpose of the work is to study the possibility of using a solar power plant to power a heat pump in an autonomous energy supply system The results of the analysis of the main advantages and disadvantages of autonomous energy supply systems based on heat pumps and solar photovoltaic plants showed that, despite the high level of initial capital investments, the system with a heat pump and solar photovoltaic plant is currently the most acceptable in comparison with other types of autonomous energy supply systems. energy supply. The results obtained as a result of the calculation of the heat loads of the autonomous energy supply facility showed the possibility of using a heat pump powered by a photovoltaic power plant as a source of thermal energy. The conducted constructive calculation of the autonomous energy supply system made it possible to determine its composition. Thus, two heat pumps of the "brine-water" type were chosen before installation as a source of thermal energy for heating and hot water supply.

Description

Keywords

система автономного енергозабезпечення, відновлювані тепловий насос, сонячна фотоелектрична станція, autonomous power supply system, renewable heat pump, solar photovoltaic plant

Citation

Виноградський, C. C. Система автономного енергозабезпечення на основі теплового насосу з живленням від фотоелектричної станції : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. П. Солдатенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 92 с.