Ефективні моделі управління в сучасних умовах : теорія і практика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ―Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика, яка відбулась 10-11 червня 2016 року у Кіровоградському національному технічному університеті. У доповідях розглянуто наукові й практичні проблеми сучасного менеджменту: якість освітніх послуг та конкурентоспроможність фахівців на ринку праці, розробка ефективних моделей регіонального розвитку в умовах зростання економічної самостійності територій; формування ефективних моделей управління на мікроекономічному рівні в умовах посилення євроінтеграційних процесів, сучасні проблеми теорії та практики фінансово-кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери, сучасні моделі формування та використання людських ресурсів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, фінансово-економічна безпека як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, забезпечення кадрової безпеки в умовах поглиблення кризових соціально-економічних явищ.

Description

Keywords

менеджмент, якість освітніх послуг, ринок праці, конкурентоспроможність фахівців, ефективні моделі управління, економічна самостійність територій, міжнародна науково-практична конференція, збірник тез доповідей

Citation

Ефективні моделі управління в сучасних умовах : теорія і практика : міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 черв. 2016 року, Кіровоград : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін. ; [ред.кол. : О. М. Левченко, Л. М. Фільштейн, М. Г. Білопольський та ін.]. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. – 267 с. - (до 90-ї річниці д.е.н., проф., академіка АЕН України Леоніда Михайловича Фільштейна).