Дослідження системи вихорострумового контролю та діагностики силових трансформаторів високовольтної підстанції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-13

Authors

Котляр, Вадим Сергійович
Kotliar, Vadym

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності функціонування систем електропостачання за рахунок застосуванні системи моніторингу шихтованого магнітопроводу силових трансформаторів. Проведено моделювання взаємодії прямокутного індуктора з вертикально-шаровими середовищами. На основі аналізу розподілення щільності вихрових струмів в шарах розроблена методика розрахунку провідності еквівалентного однорідного середовища. Отримано аналітичні вирази, що встановлюють функціональний зв'язок еквівалентної електропровідності з провідностями та товщинами окремих шарів, що чергуються. Результати досліджень можуть бути використані під час розробки та впровадженні систем моніторингу технічного стану силових трансформаторів. The purpose of the qualification work is to increase the efficiency of the power supply systems by applying the monitoring system of the charged magnetic circuit of power transformers. An analysis of the current status of diagnostics of power transformers was performed, a set of informative diagnostic parameters was determined. The simulation of the interaction of a rectangular inductor with vertically layered media was carried out. Based on the analysis of the eddy current density distribution in the layers, a method for calculating the conductivity of an equivalent homogeneous medium has been developed. Analytical expressions establishing a functional relationship of equivalent electrical conductivity with conductivities and thicknesses of individual alternating layers have been obtained. Research results can be used during the development and implementation of systems for monitoring the technical condition of power transformers.

Description

Keywords

високовольтна підстанція, силовий трансформатор, шихтоване осердя, вихровий струм, втрати, діагностика, high voltage substation, power transformer, layered core, eddy current, losses, diagnostics

Citation

Котляр, В. C. Дослідження системи вихорострумового контролю та діагностики силових трансформаторів високовольтної підстанції : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. С. В. Серебренніков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 75 с.