Сучасний стан та тенденції формування трудового потенціалу в контексті забезпечення регіонального інноваційного розвитку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЧТЕІ КНТЕУ

Abstract

Обґрунтовано, що вирішення проблем зайнятості та безробіття на рівні регіону є однією з найважливіших передумов його стійкого розвитку, особливо в умовах активізації інноваційної складової. Проаналізовано трудовий потенціал регіону (на прикладі Кіровоградської області), тенденції його формування як основного ресурсу інноваційної діяльності в контексті забезпечення інноваційного розвитку регіону. Конкретизовані такі загрози для подальшого інноваційного розвитку регіону: значна частка економічно неактивного, безробітного та неформально зайнятого населення, значний відтік молоді, як найбільш схильної до інноваційної діяльності категорії населення, за рахунок внутрішньої та зовнішньої міграцій. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії регіонального інноваційного розвитку, важелів та механізмів його менеджменту з акцентом на збереження й розвиток трудових ресурсів.

Description

Keywords

трудові ресурси, трудовий потенціал, інноваційний розвиток регіону, економічно активне населення, економічно неактивне населення

Citation

Шалімова, Н. С. Сучасний стан та тенденції формування трудового потенціалу в контексті забезпечення регіонального інноваційного розвитку / Н. С. Шалімова, О. А. Магопець, В. В. Шалімов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1(73). - С. 48-64.