Основи автоматизації проектування машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Голик, О. П.
Голик, Е. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даних методичних вказівках наводяться методи та засоби за допомогою яких студент зможе оволодіти засобами і методами експлуатації САПР, адаптації САПР стосовно особливостей проектування підйомно-транспортних і будівельно-дорожніх машин, структурного і параметричною синтезу і аналізу проектних рішень в області підйомно-транспортного і будівельно-дорожнього машинобудування

Description

Keywords

автоматизація, проектування, машини, параметричний синтез, конструювання, моделювання, автоматизация, проектирование, машины, параметрический синтез, конструирование, моделирование

Citation

Основи автоматизації проектування машин: метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» / [уклад. О. П. Голик] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград : КНТУ. - 2015. - 19 с.