Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-11-25

Authors

Лушніков, В. М.
Чайковський, О. Б.
Волков, І. В.
Шмат, С. І.
Абрамова, В. В.
Гольша, В. І.
Lushnikov, V.
Chaikovskyi, O.
Volkov, I.
Shmat, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві, який містить джерело імпульсного світла, який відрізняється тим, що на висівному апараті, який знаходиться на випробувальному стенді, замість сошника по його задній стінці поза зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на рівні центра координатної сітки на відстані не менше 1 м встановлений швидкісний реєстратор зображення зі швидкістю знімання не менше 100 кадрів в секунду, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною реєстрації руху насіння, реєстратор зображення через швидкодіючий інтерфейс з'єднаний з персональним комп'ютером, який через лінії паралельного порту з'єднаний з блоком управління швидкісним реєстратором зображення.

Description

Keywords

пристрій, реєстрації, насіння, device for seed, recording

Citation

Пат. 54668 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, І. В. Волков, С. І. Шмат, В. В. Абрамова, В. І. Гольша ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201003593 ; заявл. 29.03.2010 ; опубл. 25.11.2010 ; Бюл. № 22.