Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Смірнова, Т. В.
Буравченко, К. О.
Смірнов, О. А.
Конопліцька-Слободенюк, О. К.
Смірнов, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Метою освітньої компоненти «Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах.

Description

Keywords

мережевий антивірус, міжмережевий екран, реалізація Сніффера, протокол IPSec, протокол TLS/SSL, network antivirus, firewall, Sniffer implementation, IPSec protocol, protocol TLS/SSL

Citation

Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах : метод. рекомендації до викон. лабораторних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології"/ [уклад. : Т. В. Смірнова, К. О. Буравченко, О. А. Смірнов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програм. забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 34 с.