Порівняльний аналіз надійності спрацювання систем діагностики забруднення ізоляторів при зміні факторів впливу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Стороженко, В. О.
Storozhenko, V.
Орлович, А. Ю.
Orlovich, A.
Серебренніков, С. В.
Serebrennikov, S.
Сіріков, О. І.
Sirikov, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центр "Леотест-Медіум"

Abstract

Проведений порівняльний аналіз роботи пристрою контролю ступеня забруднення опорних ізоляторів базової моделі за фіксованим значенням поверхневого струму витоку, і розробленої з змінним граничним рівнем спрацювання, що залежить від факторів оточуючого середовища і величини сектору забруднення. Проведенный сравнительный анализ работы устройства контроля степени загрязнения опорных изоляторов базовой модели с фиксированным значением поверхностного тока утечки, и разработанного с переменным предельным уровнем срабатывания, который зависит от факторов окружающей среды и величины сектора загрязнения. The comparative analysis of the operation of the device for monitoring the degree of contamination of the reference insulators of the basic model with a fixed value of the surface leakage current, and developed with a variable limit level of operation, which depends on environmental factors and the size of the pollution sector.

Description

Keywords

струм витоку, контроль забрудненості, вимірювання, граничний рівень

Citation

Порівняльний аналіз надійності спрацювання систем діагностики забруднення ізоляторів при зміні факторів впливу / В. О. Стороженко, А. Ю. Орлович, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів „ЛЕОТЕСТ-2012”: матеріали ХVІІ наук. техн. конф., 20–25 лютого 2012 р. Славське Львівської обл. – Львів, 2012. – С. 145–148.