ЕМ препарати як чинник захисту огірка від грибних інфекцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Синьогуб, Юрій Іванович
Synohub, Yurii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі визначено стійкість до кореневих гнилей партенокарпічних гібридів огірка вітчизняної селекції у плівкових теплицях 4-ї світлової зони. Встановлено вплив нових регуляторів росту ЕМ 5 М на посівні якості насіння та підвищення виходу здорової розсади огірка. Визначено ефективність застосування нових добрив ЕМ компост на культурі огірка. Проведено оцінку біологічної та господарської ефективності нових біопрепаратів ЕМ 5, ЕМ 5М, ЕМ 3 та ЕМ 7 проти кореневих гнилей огірка. Розроблено регламенти застосування регуляторів росту для підвищення виходу здорової розсади огірка та збільшення стійкості рослин до кореневих гнилей. Запропоновано систему кореневих підживлень з використанням нових добрив Гумат калію та мікробіологічних препаратів ЕМ Агро, ЕМ 5, ЕМ 5М, ЕМ 3 та ЕМ 7 при вирощуванні огірка у плівкових теплицях. Рекомендована біологічна система захисту огірка на основі застосування біопрепаратів та регуляторів росту, які не мають негативного впливу на довкілля. In this qualification master's thesis the resistance to root rot of parthenocarpic hybrids of domestic cucumber in film greenhouses of the 4th light zone is determined. The influence of new growth regulators EM 5 M on sowing qualities of seeds and increase of yield of healthy cucumber seedlings was established. The efficiency of application of new EM compost fertilizers on cucumber culture was determined. The biological and economic efficiency of new biological products EM 5, EM 5M, EM 3 and EM 7 against cucumber root rot was evaluated. Regulations for the use of growth regulators to increase the yield of healthy cucumber seedlings and increase plant resistance to root rot. A system of root fertilization with the use of new fertilizers Potassium humate and microbiological preparations EM Agro, EM 5, EM 5M, EM 3 and EM 7 in the cultivation of cucumbers in film greenhouses is proposed. Recommended biological system of cucumber protection based on the use of biological products and growth regulators that do not have a negative impact on the environment.

Description

Keywords

гібриди огірка, ЕМ препарати, теплиця, мікроклімат, cucumber hybrids, EM preparations, greenhouse, microclimate

Citation

Синьогуб, Ю. І. ЕМ препарати як чинник захисту огірка від грибних інфекцій : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. М. Ковальов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 69 с.