Дискретна математика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Петренюк, В. І.
Petrenjuk, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Запропоновано методичне забезпечення до виконання практичних робіт з дискретної математики для студентів денної та заочної форми навчання за спец. 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека”.

Description

Keywords

дискретна, математика, комп’ютерна інженерія, Discrete, mathematics, Computer Engineering

Citation

Дискретна математика : метод. вказ. до викон. практ. робіт : для студ. денної та заоч. форми навч. за спец. 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека” / [уклад. В. І. Петренюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 16 с.