Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Менеджмент інформаційної безпеки"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Лисенко, І. А.
Lysenko, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки висвітлюють організаційні та практичні аспекти виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент інформційної безпеки” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”, спеціальністю 125 “Кібербезпека”, а також рекомендації щодо ходу виконання робіт, підготовки та представлення отриманих результатів. The methodical instructions cover the organizational and practical aspects of the implementation of laboratory work on the academic discipline "Information Security Management" for full-time and part-time students in the field of training 6.170103 "Information Security Management", specialty 125 "Cyber Security", as well as recommendations on the progress of work, preparation and presenting the results.

Description

Keywords

управління, кібербезпека, менеджмент, інформаційні технології, control, cyber security, management, Information technology

Citation

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент інформаційної безпеки” : для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”, спец. 125 “Кібербезпека” / [уклад. І. А. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – вид. оновл. та допов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018.– 30 с.