Вплив мікродобрив на продуктивність гібридів соняшнику в Степу України

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі досліджено вплив та ефективність застосування мікродобрив шляхом позакореневого внесення на урожайність соняшнику . За результатами досліджень, сільськогосподарським підприємствам північного Степу України рекомендовано включати в схему вирощування соняшника обробку Найс Бором в фазу 8-10 листків, оскільки це гарантує збільшення врожайності і якості насіння. Найкраще себе зарекомендували гібриди LG 50479SX і Субаро, які при обробці препаратом Найс Бор дали прибавку врожаю 0,59 т/га та 1,35 т/га відповідно. In this final qualification work, the impact and effectiveness of using microfertilizers by foliar application on the yield of sunflower was investigated. According to the results of the research, agricultural enterprises of the Northern Steppe of Ukraine are recommended to include treatment with Nice Boron in the phase of 8-10 leaves in the sunflower cultivation scheme, as this guarantees an increase in yield and seed quality. The hybrids LG 50479SX and Subaru proved to be the best, which, when treated with Nice Bor, gave a yield increase of 0.59 t/ha and 1.35 t/ha, respectively.

Description

Keywords

соняшник, мікродобрива, врожайність, sunflower, microfertilizers, productivity

Citation

Прижигалінська, М. О. Вплив мікродобрив на продуктивність гібридів соняшнику в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. К. В. Васильковська ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 69 с.