Підвищення ефективності роботи пристроїв визначення місць пошкодження в повітряних електричних мережах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-12

Authors

Скворцов, Микола Дмитрович
Skvortsov, Mykola

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз та дослідження шляхів підвищення ефективності роботи пристроїв визначення місць пошкодження (ВМП) в повітряних електричних мережах. Підвищення точності та швидкості визначення місця пошкодження на лініях електропередач (ЛЕП) дає значний техніко-економічний ефект, обумовлений скороченням перерв у електропостачанні, зменшенням транспортних витрат на обхід ЛЕП, мінімізацією загального часу організації ремонтно-відновлюваних робіт. Результати досліджень, проведених в даній магістерській роботі, можуть бути використані при проведенні досліджень з підвищення ефективності роботи енергосистеми в цілому, а також в реальному впровадженні розглянутих способів у процесі ВМП. The purpose of the qualification work is the analysis and research of ways to increase the efficiency of damage detection devices (VMP) in overhead electrical networks. Increasing the accuracy and speed of determining the location of damage on power lines (power lines) has a significant technical and economic effect, due to the reduction of interruptions in power supply, the reduction of transport costs for bypassing power lines, and the minimization of the total time of organizing repair and restoration works. The results of research conducted in this master's thesis can be used in conducting research on improving the efficiency of the power system as a whole, as well as in the actual implementation of the considered methods in the process of VMP.

Description

Keywords

місце пошкодження, коротке замикання, повітряні лінії електропередач, пристрої визначення місця пошкодження, методи визначення місця пошкодження, location of damage, short circuit, overhead power lines, devices for determining the location of damage, methods for determining the location of damage

Citation

Скворцов, М. Д. Підвищення ефективності роботи пристроїв визначення місць пошкодження в повітряних електричних мережах : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 123 с.