Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Представлені матеріали досліджень вітчизняних й зарубіжних науковців та практиків з проблем соціально-економічного розвитку на макро- та мезорівнях, облікової теорії і практики, теорії й практики розвитку внутрішнього контролю і аудиту, фінансово-кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери, економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики, інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Description

Keywords

нематеріальні активи, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти, аудит, діяльність підприємства, розвиток малого та середнього підприємництва, організація обліку витрат, доходи, фінансовий стан підприємства, банкрутство, фінансова стійкість підприємства, податковий контроль, конкурентоспроможність підприємства

Citation

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2019 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів ; [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова (відп. ред.), Г. І. Кузьменко та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. – 290 с.