Теоретичне дослідження регулятора витоку сипкого матеріалу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Оришака, О. В.
Гуцул, В. І.
Артюхов, А. М.
Oryshaka, O.
Gutsul, V.
Artiuhov, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Отримані залежності впливу кута нахилу поверхні конусного ската регулятора витоку сипкого матеріалу та радіуса округлення торцевої частини полого циліндра регулятора витоку сипкого матеріалу на максимальне значення переміщення конусного ската, при якому площа витоку сипкого матеріалу залишається меншою за площу вхідного отвору матеріалопровода; залежності впливу значення переміщення конуса на час повного вивантажування бункера; залежності, які дозволяють визначати швидкість витоку матеріалу та об'єм вивантаженого матеріалу при різних значеннях основних параметрів регулятора. The dependences of the influence of the angle of slope of the cone-slope surface of the regulator of the outflow of loose material and the radius of rounding of the end part of the hollow cylinder of the flow-out material flow controller on the maximum value of the cone-shaped slope movement, at which the flow area of the loose material remains less than the area of the inlet of the material duct; Dependence of influence of value of cone displacement on the time of complete unloading of the hopper; Dependencies that allow to determine the flow rate of.

Description

Keywords

регулятор витоку, сипкий матеріал, conical outflow regulator, free-flowing material

Citation

Оришака, О. В. Теоретичне дослідження регулятора витоку сипкого матеріалу / О. В. Оришака, В. І. Гуцул, А. М. Артюхов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 30. - С. 22-28.