Механізація вирощування гречки з удосконаленням сівалки СЗ-3,6А

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-16

Authors

Близнюк, Валерій Олександрович
Blyzniuk, Valerii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі розроблено комплексну механізацію вирощування гречки з удосконаленням сівалки СЗ-3,6А. Запропоновано посів гречки виконати за допомогою сівалки СЗ-3,6А широкорядним способом із міжряддям 30 см. Для виконання цієї операції запропоновано незначне переобладнання сівалки СЗ-3,6А, а саме, виключення з дії кожного другого висіваючого апарату, яке виконується шляхом встановлення спеціальної пластини на дно зернового бункера. При цьому перекриваються відповідні шиберні заслінки тукових апаратів. З метою зменшення енергозатрат запропоновано непрацюючі сошники в робочому положенні виглибити із грунту. У конструкції нажимної штанги сошника виконано отвір і шляхом переміщення поводка сошника на відповідний отвір піднімається сошник над поверхнею грунту в робочому стані. Розглянуто особливості умов праці при вирощуванні гречки, проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які можуть виникнути під час роботи на посівному агрегаті з сівалкою СЗ-3,6А, розроблені заходи для покращення умов праці і усуненню небезпечних та шкідливих виробничих факторів. У магістерській роботі представлено економічне обґрунтування запропонованих змін технологічного процесу. In this qualification master's thesis a complex mechanization of buckwheat cultivation with improvement of SZ-3,6A seeder has been developed. It is proposed to sow buckwheat with the help of the SZ-3,6A seeder in a wide-row method with a row spacing of 30 cm. To perform this operation, a slight re-equipment of the SZ- 3,6A seeder to the bottom of the grain hopper. At the same time the corresponding sliding gates of fat devices overlap. In order to reduce energy consumption, it is proposed to dig out non-working openers in the working position. An opening is made in the design of the opener pressure rod and by moving the opener leash to the corresponding hole, the opener rises above the soil surface in working condition. The peculiarities of working conditions in buckwheat cultivation are considered, the analysis of dangerous and harmful production factors that may occur during work on the sowing unit with the seeder SZ-3,6A, measures to improve working conditions and eliminate dangerous and harmful production factors. The master's thesis presents the economic justification of the proposed changes in the technological process.

Description

Keywords

сівалка, посів, гречка, висіваючий апарат, бункер, seeder, sowing, buckwheat, sowing machine, bunker

Citation

Близнюк, В. О. Механізація вирощування гречки з удосконаленням сівалки СЗ-3,6А : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. В. А. Дейкун ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 75 с.