Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Тітенко, Л. В.
Titenko, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

На прикладі підприємств торговельної галузі розглянуто сучасні наукові підходи до розуміння сутності ресурсів організацій споживчої кооперації. Проаналізовано склад, структуру й основні критерії класифікації найважливіших груп економічних ресурсів. Окреслено місце і роль ресурсного підходу в управлінні підприємствами й організаціями системи споживчої кооперації з метою досягнення стратегічної задачі ефективного використання їх економічного потенціалу. The advanced scientific approaches for understanding the essence of the consumer co-operative organizations resources are considered on the example of trade enterprises. Composition, structure and basic criteria of classification for major groups of economic resources are analyzed. The resource approach, its place and role, in managing consumer co-operative enterprises and organization to achieve a strategic task of effective use of economic potential is outlined.

Description

Keywords

кооперативна торгівля, ресурси підприємства, основний капітал, оборотний капітал, трудові ресурси, фінансові ресурси

Citation

Тітенко, Л. В. Ресурси підприємств кооперативної торгівлі: теоретичні проблеми трактування змісту категорій і методології аналізу / Л. В. Тітенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 130-135.