Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Пронь, Н. О.
Pron, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У даній статті проаналізовано сучасний стан документування в Україні, досліджено три аспекти документування та документообігу: управлінський, обліковий та впровадження електронних документів та електронного документообігу. Також в статті надано пропозиції щодо напрямів наступних досліджень. In this article the modern state of documenting in Ukraine is analyzed, three aspects of documenting and circulation of documents are explored: administrative, accounting and introduction of electronic documents and circulation of electronic documents. Also in the article suggestion in relation to directions of next researches are given.

Description

Keywords

документування, документ, первинний документ, керування документацією, електронний документ, електронний документообіг

Citation

Пронь, Н. О. Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень / Н. О. Пронь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 47-52.