Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У даній статті проаналізовано сучасний стан документування в Україні, досліджено три аспекти документування та документообігу: управлінський, обліковий та впровадження електронних документів та електронного документообігу. Також в статті надано пропозиції щодо напрямів наступних досліджень. In this article the modern state of documenting in Ukraine is analyzed, three aspects of documenting and circulation of documents are explored: administrative, accounting and introduction of electronic documents and circulation of electronic documents. Also in the article suggestion in relation to directions of next researches are given.
Опис
Ключові слова
документування, документ, первинний документ, керування документацією, електронний документ, електронний документообіг
Бібліографічний опис
Пронь, Н. О. Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень / Н. О. Пронь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 47-52.