Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Рябоволик, Т. Ф.
Сторожук, О. В.
В'юник, О. В.
Андрощук, І. О.
Пітел, Н. С.
Немченко, Т. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

кваліфікаційні робіти

Citation

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для здобув. другого (магістер.) рівня ВО : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування, спец. 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент бізнесорганізацій» : ден. та заоч. форми навч. : 2 курс / [уклад.: Т. Ф. Рябоволик, О. В. Сторожук, О. В. В’юник та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 68 с.