Автобалансуючий пристрій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів на закритичних швидкостях обертання, що має корпус з біговою доріжкою, розміщеною на поверхні внутрішнього кільцевого отвору корпуса, обмежувачі, які ділять бігову доріжку на сектори, та вантажі, які розміщені з можливістю руху по секторах на біговій доріжці і при цьому не повністю заповнюють кожний сектор, який відрізняється тим, що сектори рівні і в кожному секторі розташовано однакову кількість вантажів.
Опис
Ключові слова
ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer
Бібліографічний опис
Пат. 75189 Україна, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров. - № 2004031832 ; заявл. 12.03.2004 ; опубл. 15.03.2006 ; Бюл. № 3.