Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006-03-15

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Майоров, В. С.
Filimonikhin, H.
Mayorov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів на закритичних швидкостях обертання, що має корпус з біговою доріжкою, розміщеною на поверхні внутрішнього кільцевого отвору корпуса, обмежувачі, які ділять бігову доріжку на сектори, та вантажі, які розміщені з можливістю руху по секторах на біговій доріжці і при цьому не повністю заповнюють кожний сектор, який відрізняється тим, що сектори рівні і в кожному секторі розташовано однакову кількість вантажів.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 75189 Україна, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров. - № 2004031832 ; заявл. 12.03.2004 ; опубл. 15.03.2006 ; Бюл. № 3.