Обладнання ливарного виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Скрипник, О. В.
Конончук, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дано основні вимоги до мети, тематики і обєму курсового проекту та правил оформлення текстової і графічної його частини.

Description

Keywords

курсовий проект, технічна документація, правила оформлення документів, основні вимоги

Citation

Обладнання ливарного виробництва : метод. вказ. до виконання курсового проекту для студ. денної та заоч. форми навч. спец, 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" / уклад. : О. В. Скрипник, С. В. Конончук ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. матеріалознавства та ливарного виробництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 53 с.