Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів, бакалаврів - учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції ― Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті ‖, 13-14 листопада 2019 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.

Description

Keywords

інформаційні системи, комп‘ютерні мережі, комп‘ютерно-інтегровані технології

Citation

Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 13-14 листоп., м. Кропивницький / [редкол. : О. М. Левченко (відп. ред.), С. І. Осадчий, Л. Г. Віхрова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 162 с.