Фінансова звітність підприємства як об’єкт судово-економічної експертизи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Кононенко, Л. В.
Булат, Л.
Лісечко, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центрально-Українське видавництво

Abstract

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин основним джерелом отримання фінансово-економічної інформації є фінансова звітність. Саме якість і достовірність інформації, що наведена у фінансовій звітності забезпечує правильність і своєчасність прийняття управлінських рішень. Фінансова звітність, як основне джерело інформації про господарюючий суб'єкт, на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин, достатньо часто не відображає його реальний фінансово-господарський стан, що обумовлює значущість судово-економічної експертизи фінансової звітності. At the present stage of development of socio-economic relations, the main source of financial and economic information is financial reporting. It is the quality and reliability of the information provided in the financial statements ensures the correctness and timeliness of management decisions. Financial statements, as the main source of information about the business entity, at the present stage of development of socio-economic relations, often do not reflect its real financial and economic condition, which determines the importance of forensic economic examination of financial statements.

Description

Keywords

фінансова звітність, інформація, суб’єкти господарювання, прийняття рішень

Citation

Кононенко, Л. В. Фінансова звітність підприємства як об’єкт судово-економічної експертизи / Л. В. Кононенко, Л. Булат, О. Лісечко // Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : зб. матеріалів засід. № 1 постійно діючої міжнар. наук.-практ. конф., 24 верес. 2021 р. – Кропивницький, 2021. – С. 449–452.