Енергозберігаючі режими електропостачання. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Петрова, К. Г.
Petrova, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу "Енергозберігаючі режими електропостачання" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми "Електротехнічні системи електроспоживання" та "Енергетичний менеджмент")

Description

Keywords

енергозберігаючі режими, energy saving modes

Citation

Енергозберігаючі режими електропостачання : метод. рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітні програми "Електротехнічні системи електроспоживання" та "Енергетичний менеджмент") / [уклад. К. Г. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехн. систем та енергетичного менеджменту. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 50 с.