Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією прикочуючого котка сівалки УПС-12

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-17

Authors

Курочкін, Євгеній Юрійович
Kurochkin, Yevhenii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Укриття насіння ґрунтом є заключною стадією посіву, при якій відбувається формування найбільш сприятливих умов для його проростання. В зв’язку з цим, актуальним є робота над удосконаленням технології загортання насіння і конструкції котка сівалки УПС 12, яка направлена на покращення умов проростання насіння. Тому метою дослідження є підвищення ефективності роботи котка сівалки УПС 12 шляхом розробки та вдосконалення його конструктивно-технологічних параметрів. В технологічній частині було обґрунтовано особливості і умови вирощування цукрових буряків в господарстві та визначені напрямки покращання технології. В науковій частині проаналізовані якісні показники роботи прикочуючого котка сівалки УПС-12, з’ясовані недоліки та запропонована удосконалена конструкція прикочуючого котка, проведені його теоретичні дослідження. Sheltering the seeds with soil is the final stage of sowing, in which the most favorable conditions for its germination are formed. In this regard, it is important to work on improving the technology of seed wrapping and the design of the roller of the seeder UPS 12, which aims to improve the conditions for seed germination. Therefore, the aim of the study is to increase the efficiency of the roller seeder UPS 12 by developing and improving its design and technological parameters. In the technological part the peculiarities and conditions of sugar beet cultivation in the farm were substantiated and the directions of technology improvement were determined. In the scientific part the qualitative indicators of work of the roller roller of the UPS-12 seeder are analyzed, shortcomings are found out and the improved design of the roller roller is offered, its theoretical researches are carried out.

Description

Keywords

посів цукрових буряків, швидкість проростання насіння, коток, якість загортання насіння, sugar beet sowing, seed germination rate, roller, seed wrapping quality

Citation

Курочкін, Є. Ю. Механізація вирощування цукрових буряків з модернізацією прикочуючого котка сівалки УПС-12 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Д. Ю. Артеменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 68 с.