Обґрунтування поперечного перерізу стеблевідвода сошника для прямої сівби зернових культур

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Лузан, П. Г.
Сало, В. М.
Лузан, О. Р.
Павленко, І. І.
Luzan, Petro
Salo, Vasil
Luzan, Olena
Pavlenko, Ivan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

З метою обґрунтування поперечного перерізу стеблевідвода сошника для прямої сівби зернових культур проаналізовано можливі варіанти його встановлення над поверхнею ґрунту. Встановлено, що горизонтальний рух рослинних решток по стеблевідводу забезпечується при виконанні умови, коли активна сила, що діє на них, буде більше суми сил їх опору тертя по металу і ґрунту та сил, які протидіють зміні їх форми. Проведено теоретичні дослідження і розроблено методику для визначення раціональних параметрів поперечного перерізу стеблевідвода. The purpose of this research is a development of method for substantiation of rational parameters for a coulter's divider fender cross-section for direct seeding of white crops. With the purpose of divider fender’s cross-section substantiation, possible variants of over the soil surface setup were analyzed. Along with theoretical researches, the method of rational parameters determination for divider fender’s cross-section was developed. Was defined the impact of plant matter active forces, resisting forces of dragging over divider fender’s surface and soil, and deformation resisting forces. Horizontal movement of plant matter in divider fender could be achieved upon condition when the active force exceeds the sum of resistance forces. Mentioned researches help to define the necessary parameters of coulter's divider fender cross-section for straw crops seeding depending on plant matter length.

Description

Keywords

сівалка, сівба, посівна секція, сошник сівалки, стеблевідвід, рослинні залишки, no-till, seeding-machine, sowing, row unit, coulter seeding, divider fender, plant matter

Citation

Обґрунтування поперечного перерізу стеблевідвода сошника для прямої сівби зернових культур / П. Г. Лузан, В. М. Сало, О. Р. Лузан, І. І. Павленко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 45, ч. 1. - С. 185-191.