Виробничо-ознайомча практика. Менеджмент. ІІ курс

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти проходження виробничо-ознайомчої практики, складання та захисту звіту з практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спец. 073 „Менеджмент” / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, Т. А. Немченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 47 с.