Механізація вирощування соняшника з дослідженням та модернізацією зерноочисної машини МЗПІ-10

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Притуленко, Віталій Петрович
Prytulenko, Vitalii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В кваліфікаційній роботі проведений аналіз базової технології виробництва соняшника в господарстві та обґрунтовані напрямки підвищення його післязбирального очищення. В роботі запропоновано напрямок зменшення енергоємності роботи пневмосепараційного каналу при застосуванні розшарованого введення зернового матеріалу. Проведена оцінки енергоємності роботи пневмосепараційного каналу та експериментально визначені основні параметри зернового потоку при яких відбувається суттєве зниження опору для однорядного насіннєвого шару. In the qualification work the analysis of the basic technology of sunflower production in the farm the directions of increase of its postharvest cleaning are substantiated. The paper proposes the direction of reducing the energy consumption of the pneumoseparation channel when using stratified input of grain material. Estimates of energy intensity of operation of the pneumoseparation channel are carried out and the main parameters of grain flow at which there is a significant decrease in resistance for a single-row seed layer are experimentally determined.

Description

Keywords

технологія вирощування соняшника, зерноочисна машина, енерговитрати, пневмосепарація, sunflower growing technology, grain cleaning machine, energy costs, air cleaning

Citation

Притуленко, В. П. Механізація вирощування соняшника з дослідженням та модернізацією зерноочисної машини МЗПІ-10 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. О. В. Нестеренко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 60 с.