Ціноутворення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Запропоновано для підготовки до практичних занять: теми рефератів, запитання для самоконтролю, тестові завдання, задачі, кросворди та перелік рекомендованої літератури.

Description

Keywords

ціни, ціноутворення, знижки, надбавки, держане регулювання, зовнішня торгівля, біржові ціни

Citation

Ціноутворення : метод. рекомендації до практ. занять для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад. В. П. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінанс. банк. справи та страхування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 34 с.