Механізація вирощування ярого ячменю з удосконаленням комбайна John Deere 9860 STS

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-23

Authors

Темченко, Олександр Сергійович
Temchenko, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

На підставі проведеного аналізу технології її вирощування було розроблено технологічну карту вирощування, яка передбачає, не тільки повну механізацію виробничих процесів на всіх операціях, але й стан ґрунтів площ, що відводяться для вирощування сільськогосподарських культур, з врахуванням сучасних технологій виконання окремих операцій. В технологічній частині проведені розрахунки, які дозволять оптимізувати роботу агрегату при збиранні врожаю ярого ячменю та зменшити витрати при цьому. В інженерній частині проведенні розрахунки молотильного апарата, які підтверджують працездатність робочого органу після його модернізації. В розділі охорони праці розроблені заходи щодо безпечної роботи під час збирання врожаю ярого ячменю з використанням зернозбирального комбайна John Deere 9860 STS. Based on the analysis of the technology of its cultivation, a technological map of cultivation was developed, which provides not only full mechanization of production processes at all operations, but also the condition of the soils of the areas allocated for the cultivation of agricultural crops, taking into account modern technologies for performing individual operations. In the technological part, calculations have been made that will allow optimizing the operation of the unit when harvesting spring barley and reducing costs at the same time. In the engineering part, calculations of the threshing machine are carried out, which confirm the efficiency of the working body after its modernization. In the labor protection section, measures have been developed for safe work during spring barley harvesting using the John Deere 9860 STS combine harvester.

Description

Keywords

ярий ячмінь, зернозбиральний комбайн, технологія вирощування, молотильний апарат роторного типу, spring barley, grain harvester, growing technology, rotary threshing machine

Citation

Темченко, О. С. Механізація вирощування ярого ячменю з удосконаленням комбайна John Deere 9860 STS : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 49 с.