Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 25.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В збірнику викладені результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу; маркетингу; обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності; міжнародних економічних відносин; економічної кібернетики; використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці, економічні науки

Citation

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : Н. С. Шалімова (гол. ред.), О. М. Левченко, Г. М. Давидов та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - Вип. 25. - 472 с.