Будівельне матеріалознавство

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Дарієнко, В. В.
Скриннік, І. О.
Плотніков, О. А.
Пукалов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Будівельне матеріалознавство : метод. вказ. до самост. роб. для студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік, О. А. Плотніков, В. В. Пукалов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 30 с.