Механізація виробництва молока з удосконаленням дозатора кормів БДК-Ф-70-20

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-12-23

Authors

Грабовський, Андрій Олегович
Hrabovskyi, Andrii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В роботі проведені теоретичні і експериментальні дослідження процесу дозування кормів і приготування повнораціонних кормових сумішей та запропонована вдосконалена конструкція планетарного бітерного дозатора з змінним кутом входження пальців в моноліт корма, що дозволяє покращити якість і ефективність роботи дозування грубих і соковитих кормів. Розроблені пропозиції по модернізації бункера-дозатора БДК-Ф-70-20 з застосуванням планерного бітерного дозатора. Для обґрунтування конструктивних і геометричних параметрів та режимів роботи проведені технологічні, кінематичні і енергетичні розрахунки, силовий аналіз та розрахунки на міцність верхнього вала вирівнюючого бітера. In the paper, theoretical and experimental studies of the feed dosing process and the preparation of full-ration feed mixtures were carried out, and an improved design of the planetary bitter dispenser with a variable angle of entry of the fingers into the feed monolith was proposed, which allows to improve the quality and efficiency of the dosing of rough and juicy feeds. Proposals have been developed for the modernization of the BDK-F-70-20 hopper-doser with the use of a planar bitter dispenser. Technological, kinematic and energy calculations, force analysis and calculations on the strength of the upper shaft of the leveling biter were carried out to substantiate the structural and geometric parameters and modes of operation.

Description

Keywords

корми, дозатор кормів, вертикальний транспортер, fodder, feed dispenser, vertical conveyor

Citation

Грабовський, А. О. Механізація виробництва молока з удосконаленням дозатора кормів БДК-Ф-70-20 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Р. В. Кісільов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 75 с.