Вступ до спеціальності. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки вміщують теоретичний матеріал, приклади та рекомендації по основам роботи на комп’ютері. Приводяться контрольні питання та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Вступ до спеціальності”. Навчальний матеріал дисципліни є базовим для подальшого вивчення комп’ютерної техніки та оволодіння навичками роботи з програмними засобами. Рекомендовано студентам ЦНТУ заочної форми навчання за напрямом підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія».

Description

Keywords

системи числення, арифметичні операції з двійковими числами

Citation

Вступ до спеціальності : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. заочної форми навч. за спец. 123 “Комп’ютерна інженерія” / [уклад. Л. І. Поліщук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 18 с.