Стандартизація

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Кропівна, А. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Мета вивчення дисципліни «Стандартизація» - засвоєння студентами основних принципів здійснення уніфікації та стандартизації документів, виховання у майбутніх фахівців відповідальності перед стандартами, навчити грамотно їх використовувати. Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості студента шляхом навчання основам нормативних аспектів створення документів та практичного застосування стандартизації.

Description

Keywords

стандартизаці, нормативний документ, сертифікація, метрологія

Citation

Стандартизація: метод. вказ. до вивчення курсу для студ. напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / [уклад. А. В. Кропівна] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 59 с.