Удосконалення технології вирощування зерна кукурудзи з модернізацією приставки КМС-8

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-21

Authors

Харитоненко, Марина Віталіївна
Kharytonenko, Maryna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Робота спрямована на удосконалення технології вирощування кукурудзи на зерно та підвищення якості роботи кукурудзозбиральної приставки КМС–8. Проаналізовано існуючі технології вирощування кукурудза на зерно. На підставі проведеного аналізу обґрунтовані удосконалення технології вирощування цієї культури з врахуванням сучасної техніки та технологій проведення операцій. В інженерній частині проведені розрахунки шнека качанівкукурудзозбиральної приставки КМС–8. Запропоновані удосконалення дозволяють збільшити продуктивність збирального агрегату та зменшити витрати палива при цьому. The work is aimed at improving the technology of growing corn for grain and improving the quality of the KMS-8 corn harvester attachment. Existing technologies for growing corn for grain are analyzed. On the basis of the conducted analysis, the improvement of the cultivation technology of this crop is substantiated, taking into account modern equipment and technologies of conducting operations. In the engineering part, the calculations of the cob auger of the KMS-8 corn harvesting attachment were carried out. The proposed improvements make it possible to increase the productivity of the harvesting unit and reduce fuel consumption at the same time.

Description

Keywords

технологія вирощування, кукурудза на зерно, шнек качанів, cultivation technology, corn for grain, cob auger

Citation

Харитоненко, М. В. Удосконалення технології вирощування зерна кукурудзи з модернізацією приставки КМС–8 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 48 с.