Регламентування обліку бюджетних установ в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХКТЕІ
Анотація
Висвітлено порядок регламентування обліку в бюджетних установах та стан реформування обліку в державному секторі, зокрема проблеми його регламентування.
Опис
Ключові слова
державний сектор, облік, бюджетні установи, budget institutions, accounting, public sector
Бібліографічний опис
Савченко, В. М. Регламентування обліку бюджетних установ в умовах реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі / В. М. Савченко, М. В. Крячко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, аспірант., студ., 21 берез. 2018 р. - Хмельницький, 2018. - С. 245-248.