Innovative Reserves to Rising of Intellectual Labor Productivity in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Nevdakha, Оlga
Невдаха, О. Ю.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

The major macroeconomic influencing factors on development country effectiveness by innovative model have been determined in the article. By analyzing the supporting of development country by innovative model regulatory framework the weaknesses and reasons for the low level of Ukrainian innovation development have been determined. Suggested measures are aimed for the improvement of innovative situation and pave the way for the effectiveness development country by innovative model have been proposal in the article. Метою статті є визначення інноваційних факторів, що впливають на рівень розвитку інтелектуальної праці, та пошук резервів їх покращення. У статті визначено основні макроекономічні фактори, що впливають на ефективність розвитку країни за інноваційною моделлю. В основі даних факторів лежить ефективна державна політика, що ґрунтується на сильній нормативно-правовій. На основі проведеного аналізу нормативно-правової бази щодо підтримки розвитку країни за інноваційною моделлю визначено слабкі сторони та причини низького рівня інноваційного розвитку України, а також запропоновано заходи, спрямовані на оздоровлення інноваційної ситуації в крані та створення підґрунтя для ефективного розвитку країни за інноваційною моделлю. Як підсумок визначено, що в Україні створено нормативно-правове поле для ефективної реалізації інноваційного потенціалу країни, однак практичне невиконання та колізія деяких нормативних актів гальмує розвиток країни за інноваційною моделлю. Тому, запропоновані у статті заходи сприятимуть вирішенню визначених проблем.

Description

Keywords

innovative model of economy, intellectual labor productivity, intellectual capital, macroeconomic factors, інноваційна модель економіки, продуктивність інтелектуальної праці, макроекономічні фактори, інтелектуальний капітал

Citation

Nevdakha, О. Innovative Reserves to Rising of Intellectual Labor Productivity in Ukraine / Оlga Nevdakha // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 24. - С. 117-121.