Геодезія в будівництві. Частина І

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Тихий, А. А.
Квятковська, Н. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до практичних робіт складені відповідно до програми курсу геодезії в будівництві і мають на меті закріплення теоретичних положень дисципліни, вироблення практичних навичок роботи з геодезичними приладами та обробки результатів геодезичних вимірів.

Description

Keywords

масштаб топоплану, орієнтирні кути, форми рельєфу, рівнева поверхня

Citation

Геодезія в будівництві. Частина І : метод. рекоменд. для самост. роботи здобувачів освіти освітнього рівня " бакалавр" спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : А. А. Тихий, Н. І. Квятковська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 30 с.