Інформаційна безпека та комп’ютерні технології

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.

Description

Keywords

інформаційні технології, кібербезпека, комп’ютерні технології, міжнародна науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Інформаційна безпека та комп’ютерні технології : VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-ти річчя кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, 1 листоп. 2023 р., м. Кропивницький : тези доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 135 с.