Інформаційна безпека та комп’ютерні технології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, кібербезпека, комп’ютерні технології, міжнародна науково-практична конференція, тези доповідей
Бібліографічний опис
Інформаційна безпека та комп’ютерні технології : VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-ти річчя кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, 1 листоп. 2023 р., м. Кропивницький : тези доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 135 с.