Дослідження вихрострумового методу діагностики магнітопроводу електричних машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-11-30

Authors

Яневич, Владислав Олександрович
Yanevych, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності функціонування систем електропостачання за рахунок застосуванні системи моніторингу шихтованого магнітопроводу силових трансформаторів. Виконано аналіз сучасного стану діагностування силових трансформаторів, визначений набір інформативних параметрів діагностики; проведено моделювання взаємодії прямокутного індуктора з вертикально-шаровими середовищами. Розроблено математичну модель для економічної оцінки технічних заходів з підвищення ефективності функціонування СЕП; виконано аналіз результатів впровадження системи моніторингу. Результати досліджень можуть бути використані під час розробки та впровадженні систем моніторингу технічного стану силових трансформаторів. The purpose of the qualification work is to increase the efficiency of power supply systems through the use of a monitoring system of the charged magnetic circuit of power transformers. The analysis of the current state of diagnosing power transformers is performed, a set of informative parameters is determined; the interaction of a rectangular inductor with vertical-layer media is modeled. A mathematical model for economic evaluation of technical measures to improve the efficiency of EPS; the analysis of the results of the monitoring system implementation was performed. The results of research can be used during the development and implementation of monitoring systems for power transformers.

Description

Keywords

силовий трансформатор, шихтоване осердя, дефект, вихровий струм, втрати, діагностика, моніторинг, power transformer, changed core, defect, vortical current, losses, diagnostics, monitoring

Citation

Яневич, В. О. Дослідження вихрострумового методу діагностики магнітопроводу електричних машин : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. С. В. Серебренніков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 90 с.