Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Савченко, В. М.
Ткаченко, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центрально-Українське видавництво

Abstract

У публікації висвітлено специфіку функціонування некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я та доведено необхідність побудови облікової моделі що враховує специфіку діяльності та відповідає, як вимогам чинного законодавства у сфері обліку, так і вимогам відомчих облікових регламентів, що розроблені Національною службою здоров’я України. Зазначено об’єктивність зміни облікової парадигми при розробці інформаційної моделі управління реформованих закладів охорони здоров’я. The publication highlights the specifics of the functioning of non-commercial enterprises in the sphere of health care and has proved the necessity to build a accounting model that takes into account the specifics of the activity and meets both the requirements of the current legislation in the sphere of accounting and the requirements of the departmental accounting regulations developed by the National Health Service of Ukraine. The objective of changing the accounting paradigm in the development of the information model of management of reformed health care institutions is noted.

Description

Keywords

комунальні некомерційні підприємства, неприбуткові установи, модель обліку, бюджетна установа, заклади охорони здоров’я

Citation

Савченко, В. М. Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я / В. М. Савченко, О. Ткаченко // Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : зб. матеріалів засід. № 2 постійно діючої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 черв. 2022 р. – Кропивницький, 2022. – С. 463-465.