Моніторинг податкових ризиків як підґрунтя забезпечення фінансової рівноваги підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Альошкін, В. С.
Ліхоносова, Г. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто податкові ризики, як дестабілізуючі фактори розвитку підприємства. Наведено характеристику основних складових податкового ризику. Обгрунтована необхіднсть застосування заходів системи моніторингу податкових ризиків, як засобу забезпечення фінансової рівноваги підприємства. The taxes risks are considered, as enterprises destabilizing the factors of development. Description of basic constituents of tax risk is represented. The necessity of application of measures of the system of monitoring of taxes risks is grounded, as facilities of providing of financial equilibrium of enterprise.

Description

Keywords

ризик, невизначеність, моніторинг, податкових ризик, рівновага, стійкість, фінансова рівновага, мінімізація і оптимізація податкових ризиків

Citation

Альошкін, В. С. Моніторинг податкових ризиків як підґрунтя забезпечення фінансової рівноваги підприємства / В. С. Альошкін, Г. С. Ліхоносова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 41-45.