Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В.Ф.

Abstract

У збірнику опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи, присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

інвестиції, соціально-трудові відносини, управління персоналом, маркетингові технології, підприємницька діяльність, працевлаштування, конкурентоспроможність, всеукраїнська науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. учених, 9-10 квіт. 2014 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін ; [ред. кол. : М. Д. Ведерников, Н. М. Вєтрова, О. А. Грішнова, О. М. Левченко та ін.]. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 166 с.