Ґенеза категорії «митна процедура» в законодавчому та науковому контекстах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Бережнюк, І. Г.
Несторишен, І. В.
Неліпович, О. В.
Berezhnyuk, Ivan
Nestoryshen, Igor
Nelipovich, Olena

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті проаналізовано етимологію категорій «процедура», «режим», «митна процедура» та «митний режим» та зв’язок між ними. Авторами запропоновано два підходи до тлумачення категорії «митна процедура»: законодавчий та науковий. В статті здійснено порівняльну характеристику митної термінології відповідно вітчизняного та зарубіжного законодавства. Запропоновано внести зміни до Митного кодексу України з метою узгодження категорії «митна процедура» з міжнародними нормами. The purpose of the article – the study of etymology categories of «procedure», «regime», «customs procedure», «customs regime» and identifying the relationship between them in both domestic and foreign laws. This paper analyzes the etymology of the categories of «procedure», «regime», «customs procedure» and «customs regime» and the relationship between them. The authors proposed two approaches to the interpretation of the category of «customs procedure»: legal and scientific. In the article the comparative characteristics of customs terms under domestic and international law. Proposed to amend the Customs Code of Ukraine to harmonize the category of «customs procedure» with international standards.

Description

Keywords

митна процедура, митний режим, митні формальності, митний контроль, митне оформлення, митна декларація, customs procedures, customs regulations, customs formalities, customs controls, customs clearance, customs declaration

Citation

Бережнюк, І. Г. Ґенеза категорії «митна процедура» в законодавчому та науковому контекстах / І. Г. Бережнюк, І. В. Несторишен, О. В. Неліпович // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 25. - С. 163-170.