Вступ до спеціальності. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Голик, О. П.
Прохватилов, С. Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Оскільки дана дисципліна вивчається студентами на першому курсі, то доцільним є набуття знань з користування текстовими редакторами, наприклад Microsoft Word, що дозволить студентам в подальшому правильно та своєчасно виконувати звіти з лабораторних та практичних робіт, курсові роботи та проекти, реферати та самостійні роботи. Тому дані методичні вказівки містять практичні завдання, які присвячені вивченню основ роботи з програмним пакетом Microsoft Office.

Description

Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і енергетики та автоматики аграрного виробництва.

Keywords

автоматизація, автоматика, система керування, технологія, виробничий процес, енергетика

Citation

Вступ до спеціальності : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямами підготовки : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, С. Г. Прохватилов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 32 с.