Удосконалення технології вирощування гірчиці білої з модернізацією комбайна JohnDeer 9660WTS

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-21

Authors

Фоміченко, Олександр Володимирович
Fomichenko, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Робота спрямована на удосконалення технології вирощування гірчиці білої та підвищення якості роботи зернозбирального комбайна JOHNDEERE 9660WTS. Проаналізовано існуючі технологіївирощування гірчиці білої. На підставі проведеного аналізу обґрунтовані удосконалення технології вирощування цієї культури з врахуванням сучасної техніки та технологій проведення операцій. В інженерній частині проведені розрахунки вентилятора очисної системи. Запропоновані удосконалення дозволяють збільшити продуктивність збирального агрегату та зменшити витрати палива при цьому. The work is aimed at improving the technology of growing white mustard and improving the quality of work of the JOHN DEERE 9660WTS combine harvester. The existing technologies for growing white mustard are analyzed. On the basis of the conducted analysis, the improvement of the cultivation technology of this crop is substantiated, taking into account modern equipment and technologies of conducting operations. In the engineering part, the calculations of the fan of the cleaning system were carried out. The proposed improvements make it possible to increase the productivity of the harvesting unit and reduce fuel consumption at the same time.

Description

Keywords

технологія вирощування, гірчиця біла, вентилятор очистки, cultivation technology, white mustard, cleaning fan

Citation

Фоміченко, О. В. Удосконалення технології вирощування гірчиці білої з модернізацією комбайна JohnDeer 9660WTS : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Мороз ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 49 с.