Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-09-10

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Яцун, В. В.
Коваленко, О. В.
Filimonikhin, H.
Yatsun, V.
Kovalenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання, який складається з корпусу, кришки, порожнини в корпусі, рухомої втулки, встановленої у порожнину з можливістю обертання навколо поздовжньої осі ротора, що несе обмежувачі, які ділять порожнину на рівні сектори, коригувальних вантажів, встановлених в кожному секторі в однаковій кількості з можливістю руху по ньому, який відрізняється тим, що рухому втулку виконують зменшеного діаметра.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, вісь обертання, rotor, passive autobalancer, axis of rotation

Citation

Патент 35261 UA, МПК G01M 1/00. Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Яцун, О. В. Коваленко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 200804424 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.