Технології проектування комп’ютерних систем. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Буравченко, К. О.
Савеленко, О. К.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дисципліна «Технології проектування комп’ютерних систем» призначений для набуття теоретичних знань стосовно: тенденцій розвитку САПР; основних термінів та визначень; принципів побудови та функціонування САПР; методів, алгоритмів та програм моделювання на усіх рівнях проектування комп'ютерних систем; проведення порівняльного аналізу; методів пошуку оптимальних рішень, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок.

Description

Keywords

об’єкт проектування, декомпозиція, друкована плата, середовище EasyEda, технології проектування, системи автоматизованого проектування, технічне завдання, критерії вибору, компоненти САПР, формалізовані обмеження

Citation

Технології проектування комп’ютерних систем : метод. рекомендації до виконання самостійної роботи і контрольних робіт напряму підготовки 123 “Комп’ютерна інженерія” / [уклад. : К. О. Буравченко, О. К. Савеленко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 80 с.